KONST

Bilden och skapandet har alltid varit viktig för mig.
Att göra research, skissa och färgsätta, för att sedan bygga den färdiga bilden är utmanande och spännande.